Elektroterapia
i światłolecznictwo

Światłolecznictwo


 

Lampa sollux LS-2 – Powoduje zmniejszenie odczuwania bólu oraz daje pozytywne efekty wspomagające w leczeniu reumatyzmu, rwy kulszowej, infekcji grypowych, nieżytu oskrzeli, kataru zatokowego, zapalenia gardła lub ucha, skaleczeń, stłuczeń lub bólu mięśni.

Elektroterapia


 

 • Jontoforeza
 • Galwanizacja
 • Tens
 • Prądy Interferencyjne
 • Prądy Diadynamiczne
 • Prądy Traebert'a
 • Prąd Faradyczny tzw. Tonoliza
 • Impulsy trójkątne
 • Impulsy prostokątne
 • Prądy Kotza
 • Stymulacja niską częstotliwością „Muscle"
 • HV stymulacja wysokonapięciowa
 • Prądy niskiej częstotliwości tzw. stymulacja urologiczna
 • Czteropolowy prąd średniej częstotliwości Nemec’a